หนองจอก 6 เมษายน 2559
  จำนวนคนเข้าชม  502

สรุปผลการประชุมชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี ครั้งที่2/59 วันที่6เม.ย.59 ที่มัสยิดนารุ้ลยากีน


1.การประชุมกลับมาจัดที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีเนื่องจากอิหม่านนารุ้ลยากีนไม่อยู่ไปทำอุมเราะห์


2.การจัดทำโครงการต่างๆขอให้มุ่งเน้นเป้าหมายคือผู้เข้ารับอิสลามเป็นความเร่งด่วนอันดับ1   และขอให้ทุกมัสยิดจัดทำโครงการโดยจัดตั้งเป็นคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการและพร้อมนำเสนอ กรรมการมูลนิธิได้ทันทีเมื่อแจ้งมา


3.การประชุมครั้งต่อไปขอสรุปมัสยิดที่จะเข้าร่วมเป็นชุมชนของมูลนิธิ


4.การประชุมครั้งที่3/59จัดที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีในวันที่9พ.ค.59เวลา1000น.โดยมีเรื่องหารือคือ   


4.1จำนวนสมาชิกมัสยิดที่เข้าร่วมงาน   


4.2รายชื่อหัวหน้าคณะทำงานของแต่ละมัสยิด   


4.3การพิจารณาโครงการแต่ละมัสยิดที่มีความพร้อม   


4.4เรื่องอื่นๆ


ทุกการประชุมจะมีการเยี่ยมเยียนสมาขิกตามมัสยิดของชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี(ศูนย์ที่1)ครูฆอนีประกอยพิธีนิกะฮฺให้ลูกศิษย์ผู้เข้ารับอิสลาม2คู่ เมื่อ 6/04/59