อุดรธานี 13 เมษายน 2559
  จำนวนคนเข้าชม  440

กิจกรรมค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนจังหวัดอุดรธานี วันพุธที่ 13 เมษายน 2559