ลำปาง 23 เมษายน 2559
  จำนวนคนเข้าชม  489

ศูนย์เรียนรู้อิสลาม ประจำจังหวัดลำปาง  สอนเรื่อง "การศรัทธาต่อบรรดานบีและร่อซู้ล" และมารยาทการเยี่ยมเยือน