ลำปาง 8 พฤษภาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  431

 

ศูนเรียนรู้อิสลามจังหวัดลำปาง

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559)
เรียนเรื่อง ศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพ
และมารยาท การจัดการศพ