หนองจอก 20 พฤษภาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  500

ชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี(ศูนย์ที่1)
20/05/59การประชุมวาระพิเศษก่อนการเยี่ยมเยียนสมาชิกได้กำหนดวันประชุมชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนีครั้งที่4/59คือวันอังคารที่19ก.ค.59เวลา1000น.ที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีและมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยครูมุนิจ มูฮัมหมัดด้วยประธานการประชุมครูอับดุลฆอนีเน้นยำ้                     


1.เรื่องการเรียนการสอนที่มัสยิดดารุ้ลฆอนีทุกสัปดาห์ทุกเดือนและวันหยุดราชการนักขัตฤกษ์                     


2.เรื่องการจัดทำข้อสอบขอให้เร่งดำเนินการ                     


3.ขอผู้เข้ารับอิสลามทุกมัสยิดโดยเฉพาะมัสยิดดารุ้ลฆอนีต้องรับผิดชอบและช่วยกันทำให้งานของมูลนิธิประสบความสำเร็จ                     


4.การประชุมชุมชนมัสยิดกำหนดในวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม                     


5.เวลา1330การเยี่ยมเยียนสมาชิกผู้เข้ารับอิสลามในชุมชนมัสยิดดารุ้ลฆอนี                     


นางวิลาวรรณ(ฮัสนา) กิ่งกล่อม อายุ40ปี ซึ่งเป็นผู้เข้ารับอิสลามโดยสามีมุสลิมเดิมเสียชีวิตเมื่อ25มี.ค.58ด้วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มสมองได้รับการกระทบกระเทือน มีบุตรเป็นชาย3คนคนโตเรียนป.5คนรองเรียนป.4และคนเล็กอายุ3ขวบ นางฮัสนาต้องเลี้ยงลูกทั้ง3ตามลำพังด้วยเงินจากการรับจ้างเป็นแม่บ้านในบริษัทหรือตามที่ต่างๆโดยได้รับค่าจ้างวันละ300บาทโดยออกจากบ้านตั้งแต่0400และกลับเข้าบ้านประมาณ2100น.เดือนหนึ่งมีงานทำประมาณ20วันจึงมีรายได้ประมาณเดือนละ6,000บาท ระหว่างออกจากบ้านไปทำงานต้องฝากคนใกล้บ้านช่วยเลี้ยงลูกคนเล็กส่วนพี่2คนต้องหุงอาหารเช้าเย็นกันเองและช่วยเลี้ยงน้องรอแม่กลับในตอนเย็น มีรายจ่ายแน่นอนคือค่าเช่าบ้านเดือนละ2,200บาทกับค่าน้ำค่าไฟอีกประมาณเดือนละ300บาท                      ครูอับดุลฆอนีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับศูนย์เรียนรู้ส่วนกลางช่วยหลือบรรเทาความเดือดร้อนไปเป็นการเฉพาะหน้าและจะได้นำเสนอประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม