การศึกษาอิสลามสำหรับผู้เข้ารับศาสนาใหม่
  จำนวนคนเข้าชม  670

การศึกษาอิสลามสำหรับผู้เข้ารับศาสนาใหม่


แปลโดย นูรุ้ลนิซาอ์

 

คำถาม 

          สำหรับผู้ที่เข้ารับศาสนาอิสลามใหม่นั้น  เขาควรจะเรียนรู้กฎและคำสั่งใช้ของอิสลามทั้งหมดหรือเขาควรจะเรียนรู้คำสั่งใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  และเขาควรจะเรียนรู้พื้นฐานความศรัทธาเสียก่อน หรือเขาควรจะเรียนรู้กฎพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงเสียก่อน

 

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ 

 

คำตอบ

 

           สำหรับคำตอบของคำถามนี้นั้น  ให้พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ท่านได้กระทำ  เมื่อมีการส่งผู้เผยแพร่เพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลาม  โดยที่ท่านนบี  ได้สอนบรรดาผู้เผยแพร่ศาสนา  ด้วยกับหลักเตาฮีดหรือการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียวก่อน  จากนั้นท่านจึงได้ทำการสอนถึงการละหมาด  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องของการจ่ายซะกาต  แล้วท่านจึงทำการสอนเรื่องการถือศีลอด  แล้วท่านจึงได้ทำการสอนเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเวลาของการทำฮัจญ์ได้มาถึง 

            ดังที่ท่านนบี ได้ส่งท่านมุอาดฮฺ  ไปยังเมืองเยเมนเพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลาม  ด้วยกับการที่ให้ท่านมุอาดฮฺ  สอนประชาชนในเยเมนให้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงพระองค์เดียว  และเมื่อผู้คนได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวแล้ว  จากนั้นจึงเรียกร้องบุคคลเหล่านั้นให้ทำการละหมาด  และเมื่อผู้คนได้กระทำการละหมาดแล้ว  ท่านจึงได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ทำการชำระซะกาต  ซึ่งท่านมุอาดฮฺ ยังไม่ได้เรียกร้องประชาชนดังกล่าวให้ทำการถือศีลอดและประกอบพิธีฮัจญ์  เนื่องมาจากในช่วงเวลานั้น  คำสั่งในเรื่องของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นยังไม่มี  ช่วงเวลาที่ท่านมุอาดฮฺได้ทำการเผยแพร่ศาสนานั้น  อยู่ในเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ปี ฮิจเราะฮฺที่ 10 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีคำสั่งของการถือศีลอดและการประกอบพิธีฮัจญ์ 

ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยความสุขุมรอบคอบ  ท่านนะบี  มิได้ทำการเผยแพร่ศาสนาด้วยกับการสอนกฎต่างๆ ของศาสนาอิสลามทั้งหมดเพียงครั้งเดียวให้กับผู้ที่เริ่มมีความศรัทธาในอิสลาม  ซึ่งเป็นการกระทำตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺ   ดังซูเราะฮฺ อัน-นัหฺลุ ความว่า

 

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า

แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น  พระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง”  

(ซูเราะฮฺ อัน-นัหฺลุ 16 : 125)

          ท่านนบีได้เริ่มต้นสั่งสอนผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ ๆ ด้วยกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การไว้เครา หรือเรื่องของการปล่อยชายกางเกงที่ยาวเกินข้อเท้า และเรื่องอื่นๆ ซึ่งจากข้อความข้างต้นนี้  ได้แสดงถึงรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ดีที่สุด  ซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด   กล่าวคือ 

 

          สำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่นั้น  เขาควรที่จะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานอิสลามเสียก่อน  จนกระทั่งอิสลามนั้นได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้ว  และเขาได้มีความศรัทธาเกิดขึ้น  จากนั้นเราจึงจะทำการสอนเขาให้ทราบถึงข้อปฏิบัติอื่น ๆ  โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน แล้วจึงทำการสอนเขาในเรื่องที่มีความสำคัญถัดมา

 

         ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชารีอะฮฺและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  ดังตัวอย่างของการเจริญเติบโตของทารก  ซึ่งทารกนั้นจะค่อย ๆ เจริญเติบโต  หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู  ที่มันจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง  และเช่นเดียวกันกับการขึ้นและการตกของดวงตะวัน  ที่จะค่อย ๆ ดำเนินไป  ซึ่งในเรื่องของศาสนานั้น  ถ้าหาเราทำการสอนเขาด้วยกับหลักการทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมากในการสั่งสอน  ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้เขาออกจากศาสนาไปได้

 

ตอบคำถามโดย Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (ขอพระองค์อัลลอฮฺ  โปรดประทานความเมตตาแด่ท่านด้วยเทอญ)

ที่มา http://www.islamqa.com/en/ref/109201