เชียงราย 29 พฤษภาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  446

วันอาทิตที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาจัดอบรมประจำเดือนพฤษภาคมมีคนเข้าร่วมยี่สิบกว่าคนค่ะให้ความรู้เตรียมตัวก่อนเข้ารอมฎอนค่ะ ศูนย์เรียนรู้อิสลามเชียงราย