นนทบุรี 29 พฤษภาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  435

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ศุนย์การเรียนรู้บางบัวทอง. มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอมินีน