จากอาร์คบิชอปดังกลายมาเป็นมุสลิม
  จำนวนคนเข้าชม  446

  เยชเชสลาฟ เซอร์จีวิช โปโลชิน

จากอาร์คบิชอปดังกลายมาเป็นมุสลิม

ด.ช. เยชเชสลาฟ เซอร์จีวิช โปโลชิน เกิดที่กรุสมอสโก จบการศึกษาจากคณะปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมอสโก เมื่อ พ.ศ. 2523 เริ่มทำงานที่โบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายทอดอกซ์ พ.ศ. 2526 จบการศึกษาจากวิทยาลัยคริสต์มอสโก กรุงมอสโก และก็บวชเป็นบาทหลวง จากนั้นก็ไปเป็นบาทหลวงที่กรุงบิชเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ และกรุงดูชาเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน พ.ศ. 2531 ก็ได้รับเลื่อนมาเป็นบาทหลวงที่จังหวัดคาลูกา ประจำโบสถ์ของเมืองอ็อบนินสค์

ตอนที่ครอบครัวของผมเริ่มไปที่รัสเซียครั้งแรกๆ บาทหลวงโปโลชินได้ตำแหน่งใหญ่ในทางศาสนาและการเมืองแล้ว ทางศาสนานั้นท่านได้เลื่อนเป็นหัวหน้าบาทหลวง ที่เราเรียกกันว่าอาร์คบิชอป ตอนนั้นเป็นปีท้ายๆของการเป็นผู้นำของนายกอร์บาชอฟ การเมืองของสหภาพโซเวียตเปลี่ยนไปเป็นมีการเลือกตั้ง อาร์คบิชอปโปโลชินก็ลงสมัครแข่งขันด้วย และก็ชนะการเลือกตั้ง เมื่อได้เป็นผู้แทนแล้ว แกก็รุ่งเรืองขนาดได้เป็นรองประธานรัฐสภาแห่งสหภาพโซเวียต คุมทั้งสภาสูงและสภาล่าง แถมยังร่วมก่อตั้งพรรคขบวนการประชาธิปไตยโดยคริสเตียนรัสเซีย

เมื่อการเมืองรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ โปโลชินก็สึกไม่เป็นแล้วหัวหน้าพระ มาเล่นการเมืองเต็มเวลาดีกว่า พร้อมทั้งเรียนปริญญาเอกที่สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกรุงมอสโก Moscow State Institute of International Relations ที่คนรัสเซียเรียกว่าเอ็มกิโมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของโปโลชินคือคริสตจักรออร์ทอดอกซ์กับรัฐในโซเวียต 1971-1991

โปโลชินได้รับการชักชวนให้กลับไปเป็นหัวหน้าบาทหลวงอีก เมื่อแกไม่เอาผู้คนก็เรียกร้องให้แกไปเป็นผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ภายนอกของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ โปโลชินก็ปฎิเสธอีก แต่หันกลับศึกษาลงลึกไปในศาสนาของชาวยิวและชาวคริสต์

หลังจากศึกษาละเอียดครบถ้วน โปโลชินก็เลิกร่วมงานพิธีกรรมทั้งหมดของคริสต์ในพ.ศ. 2538 และหันมาอ่านอัลกุรอานฉบับแปลของอิหม่าม วาเลอเรีย โปโรโกวา ซึ่งเป็นผู้สำรเจการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโกเหมือนกันเมื่อ พ.ศ. 2528 วาเลอเรียเองก็เข้ารับอิสลามและเริ่มทำการแปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษารัสเซีย

เมื่ออ่านจบแล้ว ทั้งโปโลชินและภรรยาก็ประกาศเข้ารับอิสลามเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โปโลชินประกาศว่า “ อิสลามที่ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นศาสนาที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะห้ามการปกครองแบบกดขี่ ทุกคนติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรง ไม่มีระบบนักบวช ไม่มีพระราชาที่ถือตัวว่าได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า”

หลังจากรับอิสลาม โปโลชินใช้ชื่อมุสลิมว่า อาลี และก็ขยันขันแข็งในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในรัสเซีย

อันที่จริงยังมีบาทหลวงจำนวนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาคริสต์หันเข้ามารับนับถืออิสลาม เช่น เอสเตส นักเทศน์คริสเตียนบอร์นอะเกนชาวอเมริกันชื่อดัง ผู้ที่แต่ละปีทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากการเป็นนักเทศน์และทำธุรกิจ เอสตานิสเลา โซเรีย บาทหลวงในสังฆมณฑลอาร์คบิชอปแห่งกรุงมะนิลา วลาดิสลาฟ โซคิน บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ชาวรัสเซีย เซร์เก ติมูฮิน บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ชาวรัสเซีย มิคาอิล ไคลส์เลฟ บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ ชาวรัสเซีย ดร. เจอรัลด์ เฟรเดริกส์ ศาสนาจารย์เมธิดิสต์อเมริกา และอื่นๆ

เมื่อการเมืองรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ โปโลชินก็สึกไม่เป็นแล้วหัวหน้าพระ มาเล่นการเมืองเต็มเวลาดีกว่า พร้อมทั้งเรียนปริญญาเอกที่สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งกรุงมอสโก Moscow State Institute of International Relations ที่คนรัสเซียเรียกว่าเอ็มกิโมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของโปโลชินคือคริสตจักรออร์ทอดอกซ์กับรัฐในโซเวียต 1971-1991

โปโลชินได้รับการชักชวนให้กลับไปเป็นหัวหน้าบาทหลวงอีก เมื่อแกไม่เอาผู้คนก็เรียกร้องให้แกไปเป็นผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ภายนอกของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ โปโลชินก็ปฎิเสธอีก แต่หันกลับศึกษาลงลึกไปในศาสนาของชาวยิวและชาวคริสต์

หลังจากศึกษาละเอียดครบถ้วน โปโลชินก็เลิกร่วมงานพิธีกรรมทั้งหมดของคริสต์ในพ.ศ. 2538 และหันมาอ่านอัลกุรอานฉบับแปลของอิหม่าม วาเลอเรีย โปโรโกวา ซึ่งเป็นผู้สำรเจการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโกเหมือนกันเมื่อ พ.ศ. 2528 วาเลอเรียเองก็เข้ารับอิสลามและเริ่มทำการแปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษารัสเซีย

เมื่ออ่านจบแล้ว ทั้งโปโลชินและภรรยาก็ประกาศเข้ารับอิสลามเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โปโลชินประกาศว่า “ อิสลามที่ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นศาสนาที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะห้ามการปกครองแบบกดขี่ ทุกคนติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรง ไม่มีระบบนักบวช ไม่มีพระราชาที่ถือตัวว่าได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า”

หลังจากรับอิสลาม โปโลชินใช้ชื่อมุสลิมว่า อาลี และก็ขยันขันแข็งในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในรัสเซีย

อันที่จริงยังมีบาทหลวงจำนวนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาคริสต์หันเข้ามารับนับถืออิสลาม เช่น เอสเตส นักเทศน์คริสเตียนบอร์นอะเกนชาวอเมริกันชื่อดัง ผู้ที่แต่ละปีทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากการเป็นนักเทศน์และทำธุรกิจ เอสตานิสเลา โซเรีย บาทหลวงในสังฆมณฑลอาร์คบิชอปแห่งกรุงมะนิลา วลาดิสลาฟ โซคิน บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ชาวรัสเซีย เซร์เก ติมูฮิน บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ชาวรัสเซีย มิคาอิล ไคลส์เลฟ บาทหลวงออร์ทอดอกซ์ ชาวรัสเซีย ดร. เจอรัลด์ เฟรเดริกส์ ศาสนาจารย์เมธิดิสต์อเมริกา และอื่นๆ

ที่เยอรมันนี เนเธอร์แลน และอีกมากมายหลายประเทศในยุโรป มี ผู้คนจำนวนไม่น้อยก็หันไปนับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน แถมส่วนใหญ่ยังเป็นพวกที่มีการศึกษาดี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของทวีป

วันหน้า ผมจะไปขอสัมภาษณ์ และนำมาลงในเปิดฟ้าส่องโลกเพื่อที่คุณผู้อ่านจะได้ทราบ ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนากันครับ
.........
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.themodernreligion.com/convert/convert_polosin.htm