กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  459

 

เมื่อวันที่ 30ก.ค.2559 / 26เชาวาล1437 สมาชิกศูนย์ที่1จำนวนกว่า45คนร่วมกิจกรรมงานสายสัมพันธ์พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้งครั้งที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี