นนทบุรี 28 สิงหาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  413

 

ศูนย์บางบัวทอง มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอมินีน วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559