นครศรีธรรมราช 25 สิงหาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  384

 

 

เรียนรู้ประจำสัปดาห์ ที่ มัสยิดดาริสลาม จ.นครศรีธรรมราช เรื่องอิสรอและมิรอจ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559