นครศรีธรรมราช 22 กันยายน 2559
  จำนวนคนเข้าชม  371

 

มัสยิดดาริสลาม นาเคียน นครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559