นครศรีธรรมราช 20 ตุลาคม 2559
  จำนวนคนเข้าชม  208

 

กิจกรรมมัสยิดดาริสลาม นาเคียน นครศรีธรรมราช 
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559