เชียงราย 20 พฤศจิกายน 2559
  จำนวนคนเข้าชม  354

 

วันที่20พ.ย59
จัดอบรมศาสนานอกสถานที่
การอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ในเดือนนี้อบรมนอกสถานที่ ณ สวนม่านฟ้าเชิงดอย บ้านนางแลในเชียงรายนำ โดย
อ.อินยาสเจ้าของสถานที่ครูมารียา(ครูเปีย) มีเข้าร่วมอบรม 23 คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมีผู้เข้ารับอิสลาม1ท่านค่ะได้ชื่อคือ คอลียะ
คุณคอลียะ ผู้รับอิสลามใหม่