เพชรบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2560
  จำนวนคนเข้าชม  319

 

อบรมมุอั้ลลัฟ และผู้สนใจ 16/2/60 ม.ดาร้ลอิบาดะฮฺ บางขุนไทร ศูนย์เพชรบุรี จำนวน 72 คน