เพชรบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2560
  จำนวนคนเข้าชม  335

 

จัดการเรียนรู้อิสลามแก่พี่น้องมุอั้ลลัฟและผู้สนใจที่มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ บางขุนไทร ศูนย์เพชรบุรี โดย อ.ซุกรี้ สุขเกษม วันที่ 24/2/60 เวลา 19.00 ถึง 20.45 น ผู้ฟัง115 คน