เพชรบุรี 9 มีนาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  264

 

อบรมมุอั้ลลัฟและผํสนใจ ที่คารุ้ลอิบาดะฮ บางขุนไทร ศูนย์เพชรบุรี เรื่อง เส้นทางชีวิตที่นบีบอก โดย อ.อนันต์ ม่วงอุมิงค์ 17.00 น ถึง 20.30 น วันที่ 9 มีนาคม 2560