เพชรบุรี 16 มีนาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  282

 

อบรมมุอั้ลลัฟและผู้สนใจ ศูนย์ เพชรบุรี ม.ดารุ้ลอิบาดะฮ ต.บางขุนไทร เพชรบุรี โดย อ.ญามาลุดดีน 16/3/60 เวลา 18.40 น ถึง 20.40 น เรื่อง ความสำคัญของการอีหม่านและอิสติกอมะฮ ปผู้ฟัง 75 คนอ.มูฮำหมัด ม่วงอุมิงค์ ผู้ดูแล