นครศรีธรรมราช 14 เมษายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  339

 

ศูนย์มัสยิดบ้านจันดีอบรม จ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือนสำหรับพี่น้องมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิม โดย อ.มันศูร อับดุลเลาะห์14 เมษายน 2560