นครศรีธรรมราช 27 เมษายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  155

 

มัสยิดดารสลาม จ.นครศรีธรรมราชอ.ชารีฟ มุสลีมีน27 เมษายน 2560