เพชรบุรี 28 เมษายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  337

 

วันที่28/4/60 อบรมมุอัลลัฟ และผู้สนใจ ศูนย์เพชรบุรี ร ร.พัฒนศาสน์ เพชรบุรี เวลา 19.00 น ถึง20.30 น เรื่อง หลักตัจวีด ในซูเราะฮ มาอูน โดย อ.อุสมาน บัวงาม