นครศรีธรรมราช 5 มิถุนายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  213

นาซีฮัต หลังละหมาดตะรอเวียะ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มัสยิดดาริสสลาม นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช