นครศรีธรรมราช 5 มิถุนายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  246

นาซีฮัต หลังละหมาดตะรอเวียะ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มัสยิดดาริสสลาม นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช