นครศรีธรรมราช 5 มิถุนายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  149

นาซีฮัต หลังละหมาดตะรอเวียะ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มัสยิดดาริสสลาม นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช