ปัตตานี 4 มิถุนายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  296

4/6/2560 ศูนย์เรียนรู้ปัตตานี จัดอบรมประจำสัปดาห์โดยมีอาจารย์ กูฮาเซ็ม อับดุลบุตรเป็นวิทยากร หัวข้อ ไขปัญหารอมฎอน  ณ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี ต.ตะลุโบะ อ. เมือง จ.ปัตตานี