ยะลา 4 มิถุนายน 2560
  จำนวนคนเข้าชม  307

4/6/2560 ศูนย์เรียนรู้อิสาม จังหวัดยะลา จัดอบรมประจำสัปดาห์ โดย อ.อีรฟาน หะยอีแต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหัวข้อ ศอดาเกาะฮฺ และซากาต ณ ศูนย์เรียนรู้ อิสลาม ประจำสัปดาห์