ปัตตานี 23 กรกฏาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  298

 

เรียนรู้อิสลามประจำสัปดาห์ หัวข้อ "ความสำคัญของมัสยิดหะรอม มัสยิดนาบาวีย์ และมัสยิดอักศอ" โดย อ.กูฮาเซ็ม อับดุลบุตร ณ ศูนย์เรียนรู้อิสลามปัตตานี มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี 23 ก.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น.