ยะลา 23 กรกฏาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  277

 

เรียนรู้อิสลามประจำสัปดาห์ หัวข้อ "การทำฮัจย์ตามสุนนะห์" โดย อ.อัดนาน แวดือเระ  ณ ศูนย์เรียนรู้อิสลามมัสยิดตลาดเมืองใหม่ยะลา 23 ก.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.