ยะลา 30 กรกฎาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  294

 

อบรมการเรียนรู้อิสลามประจำสัปดาห์ วันนี้ได้เกียรติจาก อ.อับดุลมาลิก จากมูลนิธิอิซซะห์ หาดใหญ่ มาให้กำลังใจกับมุสลิมใหม่และเก่า และ นพ.อิรฟาน หะยีอีแต ณ ศูนย์เรียนรู้อิสลาม มัสยิดตลาดเมืองใหม่ยะลา 30 ก.ค.2560 เวลา 09.30-11.30 น.