นครศรีธรรมราช 30 กรกฎาคม 2560
  จำนวนคนเข้าชม  267

 

ศูนย์เรียนรู้อิสลามนครศรีฯ จัดอบรมพี่น้องมุอัลลัฟ โดย. อ.มันศูร อับดุลลอฮ์ ในหัวข้อพื้นฐานอิสลาม หลักการศรัทธา 30/07/2560